Kompetanse- arbeidsplasser på Helgeland

Hanne J. Nordgaard – adm.dir. Helgeland Sparebank

«Du må bruke den lokale butikken for at den skal være der når du trenger den». Dette utsagnet har vært brukt, og er i bruk, som et slagord for det lokale mangfoldet av butikker som daglig opplever sterk konkurranse fra nasjonale og internasjonale nettbutikker. Dersom den lokale butikken ikke klarer den globale konkurransen, vil både butikken og de arbeidsplassene den representerer forsvinne. Utsagnet kan også brukes for å sette søkelys på de lokale kompetansearbeidsplassene vi har i privat sektor her på Helgeland.

Flere undersøkelser viser at Helgeland har et lavere utdanningsnivå i befolkningen enn andre regioner vi ønsker å sammenligne oss med. Vi har også en lavere befolkningsvekst enn Norge sett under ett. Vi blir altså relativt sett færre og færre helgelendinger.  Et tiltak i så måte er å tiltrekke oss høyt utdannede ungdommer som ønsker å flytte hit til denne mulighetenes region. Vi-vil-heim prosjektet og Trainee-Helgeland er to ypperlige tiltak som må trekkes fram i den sammenheng. Begge disse tiltakene markedsfører Helgeland på en fantastisk måte og bidrar til å snu den negative utviklingen både når det gjelder kompetansenivå og antall helgelendinger. Men det må gjøres mer.

En ting vi alle kan gjøre er å bidra til å opprettholde og utvikle de kompetansearbeidsplassene som vi allerede har i regionen vår; og dermed bidra til at vi tiltrekker oss flere kompetente arbeidstakere OG skapere av nye kompetansearbeidsplasser. Helgeland har allerede et unikt og variert arbeidsmarked med god blanding av offentlige og private arbeidsplasser. I privat sektor er alle de spennende globale vekstbransjene representert. Vi er en sterk region både ressursmessig og økonomisk, og vi har muligheter for sterk vekst fremover om vi har den rette drivkraften.

Helgeland har i privat sektor kompetansearbeidsplasser innen havbruk, transport, reiseliv, prosessindustri, miljø, kraftproduksjon, olje-/gassleverandørindustri, media, finans, juss med mere, samt et økende antall bedrifter innen nye næringer som droneteknologi, filmskaping, teknoparker og annet entreprenørskap. Listen er lang; den må være lang, og med drivkraft for vekst vil vi ha den enda lengre. Ett bidrag fra oss alle er å bruke Helgeland sine kompetansebedrifter; og selvfølgelig må tjenestene kjøpt fra lokale bedrifter være konkurranse dyktige både når det gjelder kvalitet og pris. Det skulle jo bare mangle.

Det handler om at vi alle må være helgelandspatrioter og handle lokalt der vi kan. På den måten legger vi grunnlaget for helgelandsbedriftene sin fortsatte eksistens; for dagens arbeidsplasser og for spennende arbeidsplasser for de ungdommene som vi ønsker skal komme hjem og bidra til det beste for Helgeland.

Vi må legge til rette for at hovedkontorene til store bedrifter som Nova Sea, Helgeland Kraft, Helgeland Sparebank og Torghatten ASA forblir på Helgeland. Vi må heie på lokalt eierskap som muliggjør bedrifter som Norgesvinduet Svenningdal as, Arbor-Hattfjelldal as og Trenor Vinduer as (Hemnesberget). Dersom vi skal beholde et bredt sammensatt og kompetent privat arbeidsmarked, må vi alle sørge for å bruke de lokale avisene, den lokale banken, de lokale entreprenørene, de lokale advokatene og det lokale kraftselskapet. De nevnte bedriftene, og flere tilsvarende bedrifter, er alle viktige samfunnsaktører med sine hovedkontorer i regionen vår. Og at nettopp hovedkontorene er plassert på Helgeland er viktig for Helgeland sin vekst og utvikling.

En fare som lurer når det gjelder kompetansearbeidsplasser er nemlig økende filialisering. Med det menes at lokale bedrifter blir kjøpt opp av nasjonale/internasjonale aktører, og de tidligere lokale hovedkontorene legges ned slik at bare filialer/salgskontorer blir igjen. Ja, det blir jo fortsatt arbeidsplasser igjen med denne løsningen, men de kompetansearbeidsplassene som er representert på et hovedkontor forsvinner ut av vår region. Det samme gjør for øvrig også pengestrømmer og kapital. Disse hovedkontorarbeidsplassene er viktige både for å bevare og tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. De er viktige fordi disse menneskene også bidrar med sin kompetanse og drivkraft i andre deler av samfunnet; innen lag/foreninger, i bedriftsstyrer, innen frivillighet, som gründere og som meningsbærere.  Det blir ikke drivkraft og vekst på Helgeland om kompetansearbeidsplassene forsvinner.

Jeg vil påstå at Helgeland er en av de meste spennende regionene å leve, arbeide og bo i de neste årene. Vi lever midt i smørøyet i forhold til utviklingen innen matproduksjon/havbruk, robotisering og automatisering av industri og øvrig næringsliv, modernisering av offentlig sektor og utvikling av helårsturisme. Vi har nå sterkere økonomiske vekst enn mange andre deler av Norge og har potensiale for å bli en av Norges økonomiske vekstmotorer. Da trenger vi flere helgelendinger, flere kompetansearbeidsplasser og enda flere sterke bedrifter. Det har jeg tro på at vi får til. Vi skal sammen bidra til å være drivkraften for vekst på Helgeland.

Vis kommentarfelt

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.