Bjørn-Tore Brønlund, Direktør for bedriftsmarked i Helgeland Sparebank

Avventende Korona-optimisme

Næringslivet på Helgeland tråkket bare så vidt på bremsen under koronakrisens første måneder. Og det er ikke noe å si på optimismen og investeringsviljen, alt tatt i betraktning.

Polarfakta har gjennomført en undersøkelse for Helgeland Sparebank som viser at næringslivet på Helgeland relativt sett har klart seg godt gjennom koronakrisens første måneder. På spørsmål om hvordan omsetningen har utviklet seg før koronaeffekten, rapporterer 80 prosent av næringslivet om samme eller høyere omsetning. Nesten 60 prosent mener det samme når de får spørsmål om hvilke forventinger de har til omsetning kommende halvår.

– Helgeland Sparebank kjenner næringslivet på Helgeland godt, og vi ble derfor ikke overrasket over resultatene. Det var likevel godt å få bekreftet vår erfaring om at næringslivet totalt sett klarer seg bra på Helgeland, og at investeringsviljen fremdeles er tilstedte, forteller direktør for bedriftsmarkedet, Bjørn-Tore Brønlund.

Av de 37 prosentene som hadde planer om å investere over 500.000, vil 55 prosent gjennomføre dem, mens 15 prosent er usikre.

– Vi hadde forventet at investeringsnivået i 2020 uansett skulle ned, etter en rekke store investeringer de siste par årene, sier Brønlund.

Undersøkelsen ble utført i månedsskifte apri/mai, og resultatene av en oppfølgende undersøkelse vil presenteres i forbindelse med Drivkraftkonferansen 26. august.

Permitteringer og framtidig arbeidskraft

I mars og april var det cirka femti prosent av bedriftene som har permittert noen av sine ansatte, men bare inntil 20 prosent av arbeidsstyrken i hver bedrift.

Helgeland Sparebank vil være en drivkraft for vekst på Helgeland og mener at nøkkelen til økt vekst i stor grad ligger i økt aktivitet og etableringer i næringslivet i regionen. Derfor er det interessant å legge merke til at 63 prosent av bedriftene ikke opplever mangel på kvalifisert arbeidskraft. Når det gjelder utviklingen svarer 12 prosent at de forventer færre ansatte, 24 prosent forventer en økning, mens 64 prosent vil ha like mange ansatte kommende halvår.

– Vi ser at bedriftene er flinke til å utnytte kapasiteten de har, og at de er generelt mer optimistiske enn andre deler av landet. Vi er spente på å se om bedriftene har vært for optimistisk eller om ny status i august vil gi klarere svar på både hvordan det reelt sett har gått og hvordan utsiktene nå ser ut, sier Brønlund.

​Bransjer mer utsatt enn andre

På Helgeland var det spesielt servicenæringene, reiseliv, og delvis bygg og anleggssektoren, som ble påvirket av koronasituasjonen, og det bekrefter undersøkelsen. De fleste bransjer har hatt stabil utvikling, men noen har også fått oppsving, der helse- og sosialsektoren, er et eksempel på det.

Sjøgato Mosjøen
– Reiselivet ble også hardt rammet, men her ser vi en gledelig utvikling med økning i bookingen og flere har nå fullbooket for juli. Aldri har det vært mer viktig å handle og ferie lokalt enn nå, sier Bjørn-Tore Brønlund.

– Innen servicenæringen var det for noen full stopp fra første dag, og de har fått hjelp og bistand frem til den gradvise åpningen. For bygg- og anleggssektoren ble det en liten reduksjon, men her har mye av omsetningen tatt seg opp igjen. Reiselivet ble også hardt rammet, men her ser vi en gledelig utvikling med økning i bookingen og flere har nå fullbooket for juli. Aldri har det vært mer viktig å handle og ferie lokalt enn nå, avslutter Brønlund og minner om at du bør delta på Drivkraftkonferansen som i år nettopp tar for seg de økonomiske utsiktene i Norge og på Helgeland, med en oppdatert undersøkelse fra næringslivet.

Vis kommentarfelt

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.