Hanne Nordgaard, administrerende direktør i Helgeland Sparebank

Lokal bank med lokalt eierskap og styring fra Helgeland

Den nye SpareBank 1 Helgeland er ikke en fusjonert bank. Tvert imot overtar Helgeland Sparebank kunder og kontorer fra SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland. Dermed er Helgeland sikret en lokal bank med fortsatt lokalt eierskap og styring. Det gjør at vi kan fortsette å gi tilbake til samfunnet gjennom å være en drivkraft for vekst for privatpersoner, bedrifter og frivillige.

Kommunikasjon er vanskelig, pleier folk å si, og kommunikasjon er også viktig for å forstå. Dette innlegget er et svar og en forklaring på at det ikke blir rett når vi leser og hører at vårt strategiske samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge blir omtalt som en fusjon. Flere kan tro at SpareBank 1 Nord-Norge har kjøpt opp Helgeland Sparebank, men det er ikke riktig. Det er Helgeland Sparebank som skal overta ansatte, kunder og kontorer på Helgeland når den nye lokalbanken blir SpareBank 1 Helgeland. Grunnen til at dette er en viktig presisering er nemlig at dette grepet sikrer en lokal tilstedeværelse, kompetansearbeidsplasser og lokal styring. En fusjon har vært å flytte makt, myndighet og kapital ut av regionen.

Det å kunne fortsette å være en drivkraft for vekst, er visjonen vi jobber etter hver dag og vi skal fortsette å sponse og gi gaver til drivkrefter over hele Helgeland. Den nye Lokalbanken vil stå for de samme verdiene vi er blitt kjent for, men vi skal få enda mer drivkraft gjennom våre samarbeidspartnere og eiere. Og en av våre nye eiere er nettopp SpareBank 1 Nord-Norge. Sammen med SpareBank 1 alliansen og SpareBank 1 Nord-Norge skal nye SpareBank 1 Helgeland ta opp konkurransen med de nasjonale bankene gjennom å gi kundene det de trenger og vil ha, og vi kan samtidig være en enda sterkere drivkraft i utviklingen av framtidens Helgeland.

Fusjon eller samarbeid – hva er forskjellen?

Dette er ikke fusjon, fordi:

Da hadde vi ikke beholdt lokalt eierskapDa hadde vi ikke beholdt hovedkontor, administrasjon og lokal styring på Helgeland

 • Da hadde vi ikke hatt 150 kompetansearbeidsplasser lokalt
 • Da hadde ikke våre rådgivere hatt vide fullmakter
 • Da hadde vi ikke hatt den samme nærheten til kundene våre
 • Da hadde vi ikke kunnet være den drivkraften for vekst, samarbeid og kunnskap som vi er nå gjennom å gi tilbake til samfunnet og lokale drivkrefter gjennom sponsing og gaver.

Ikke fusjon, men et alliansesamarbeid: 

 • Helgeland sparebank overtar kunder og kontorer fra SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet på Helgeland
 • SpareBank 1 Nord-Norge blir en av SpareBank 1 Helgelands eiere med nesten 20 % av egenkapitalbevisene
 • De lokale egenkapitalbeviseiere, den samfunnseide kapitalen og SpareBank1 Nord-Norge sørger til sammen for over 50% nord-norsk eierskap
 • Det strategiske samarbeidet sikrer to sterke sparebanker i Nord-Norge, og bankene skal fortsatt konkurrere til det beste for kundene
 • Kunder er sikret nye tjenester og tilbud, ny teknologi og enkle løsninger i framtida

Gjennom SpareBank 1 Helgeland kan vi love framover: 

 • Vi skal ha samme verdier, men mer drivkraft
 • Vi skal bli en like bra bank på alle områder som de nasjonale, men fremdeles gi tilbake til de lokale drivkreftene
 • Vi skal ha lokalt eierskap, og være en lokal drivkraft
 • Vi skal beholde vår forretningside om å bidra til å bygge framtidens Helgeland.
 • Og vi skal fortsette å være ekte og engasjerte – helt enkelt!

Sist, men ikke minst lover vi til alle kunder – både de som i dag er SpareBank 1 Nord-Norge kunder på Helgeland, og de som er kunder i Helgeland SpareBank: Dere skal få god informasjon om hva som skjer og hvilke fordeler det blir for dere framover. 

Hanne Nordgaard
Administrerende direktør i Helgeland Sparebank


Helgeland Sparebank blir SpareBank 1 Helgeland i 2021. Samme verdier – mer drivkraft.

Vis kommentarfelt

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.