Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank

Om aksjesalg, pris og prosess

I dag skifter aksjene i Helgeland Invest eiere. I den forbindelse ønsker Helgeland Sparebank å klare opp i noen av uklarhetene som har fremkommet i debatten om dette de siste ukene.


På bildet: Administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard klarer opp i noen av uklarhetene rundt aksjesalg, pris og prosessen rundt salg av aksjer i Helgeland Invest


At Helgeland Sparebank har solgt aksjene i Helgeland Invest er en sak flere har engasjert seg i. Vi vil gjerne være så åpne og transparente i alle saker vi er en del av. Derfor ønsker vi en debatt velkommen, men det er alltid slik at når sakskomplekset øker, øker også forvirringen. Vi vil med dette forsøke å klargjøre.

Salgsprosess og informasjon

Et børsnotert selskap, som Helgeland Sparebank, må følge børsreglene i forhold til å passe på at alle egenkapitalbeviseierne har samme informasjon samtidig. Når et børsnotert selskap er i prosess med å kjøpe eller selge noe som har så stor verdi at det kan påvirke kursen på aksjen/egenkapitalbeviset, har det børsnoterte selskapet sterke begrensninger i hvilken informasjon som kan gis til andre aktører og markedet. Dette betyr at salgsprosessen med våre aksjer i Helgeland Invest ikke kunne gjøres offentlig kjent før en avtale klar.

Salgsprosessen ble håndtert av et profesjonelt meglerhus som sørget for at alle budgivere fikk samme informasjon og lik behandling. Noen av budgiverne kontaktet banken for å forhandle direkte med meg, men disse fikk beskjed om å forholde seg til meglerhuset så lenge budprosessen var i gang. Det er det eneste ryddige.

Det kan også kommenteres at det var et tosifret millionbeløp i differanse mellom høyeste og nest høyeste bud.

Pris på aksjene i Helgeland Invest.

Flere har via Rana Blad eller talerstolen i kommunestyresalen hatt meninger om verdien av aksjene i Helgeland Invest. Det har vært uttalt at banken har solgt for billig. Banken har solgt for den prisen banken mener er den rette prisen å selge til. Det er slik handel med aksjer og verdipapirer fungerer; kjøper og selger gjør sine vurderinger. Det finnes ingen fasitpris. Jeg skal forklare. Når et ikke-børsnotert selskap som eier mange andre ikke-børsnoterte selskaper skal verdsettes er dette et komplisert regnestykke. Det må hensyntas at det finnes aksjonæravtaler i porteføljeselskapene som regulerer hvem som kan kjøpe/eie aksjer (som f.eks i Mo Industripark), det kan foreligge andre eierbegrensninger, det må hensyntas at det kan være vanskelig å finne kjøpere til aksjene i porteføljeselskapene og det må hensyntas at det kan være ukjente forpliktelser i noen av porteføljeselskapene. Alt dette gjør at det ikke er så enkelt at man kan si at «aksjeposten i Vigner Olaisen er alene nok til at noen kan sprette champagnen lenger sør». Verdien av denne posten kommer bl.a. an på ordlyden i aksjonæravtalene i dette selskapet.

Til informasjon er prisen som er oppnådd på aksjene ved salget til Gjelsten Holding er over det doble av hva aksjene i Helgeland Invest har vært omsatt til de siste årene.

Lokal eierskap vs storkapitalen utenfor

Helgeland Sparebank er en lokal bank med lokalt eierskap som har et viktig samfunnsoppdrag: Vi skal bidra til å skape framtidens Helgeland. Det gjør vi gjennom å være en lokal bank og en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse for hele Helgelandssamfunnet. Det lokale perspektivet er det aller, aller viktigste for oss. Det er derfor vil kaller oss for lokalebanken med stor L. Mange kan hevde at de er en lokal bank, men ikke alle tar samfunnsoppdraget på like stort alvor som oss. Det er vår visjon og vår eksistensberettigelse og som gir våre ansatte en grunn til å gjøre en knakende god jobb hver dag.

Derfor forstår at det vekker oppsikt – i alle fall ved første øyekast – at vi selger våre aksjer i Helgleand Invest til noen som ikke har lokal forankring. Det å beholde det lokale og det nordnorske eierskapet har vært avgjørende viktig for oss da vi gjorde en viktig strategisk beslutning i mars om at vi skal kjøpe en del av SpareBank 1 Nord-Norge og bli SpareBank 1 Helgeland. Det at vi beholder den lokale styringen er svært viktig for våre kunder og for hele Helgeland. Mener vi da ikke at det er viktig at det skal finnes et lokalt eid investeringsselskap? Jo, det kan være en god ide, og det er slett ikke utenkelig at den nye lokalbanken kunne vært med å investert i et nytt lokalt investeringsselskap med klare målsettinger om å gi kraft til bedrifter som vil vokse seg større her på Helgeland. Men banken har eid 48 prosent av Helgeland Invest, og det er en altfor stort eierpost for oss. Det binder for mye kapital for bankdrift anno 2020. Derfor har vi ønsket å selge våre aksjer i Helgeland Invest i mange år. Men aksjeposten har vist seg vanskelig å selge.

Som Wiggo Dahlmo også uttrykker det: Uten Helgeland Sparebank og Mo Industripark har rammebetingelsene for hans egen vellykkede bedrift vært vanskelig. Slik er det og slik skal det fortsette å være. Men hverken banken eller Mo Industripark er redde for å slippe inn investorer som har kapital som Helgeland trenger. Det trenger ikke være skummelt å få på plass kapitalsterke eiere med langsiktig horisont på sine investeringer. Det er etter vår mening ikke skummelt, men rett og slett nødvendig for å få til vekst på Helgeland. Vi trenger tilførsel av kapital og vi trenger tilførsel av kompetanse.

Til slutt

Det er ikke langt mellom liv og lære i Helgeland Sparebank. Men vi vet mer om hva som skal til for å lykkes med bedriftsetableringer enn de fleste. Vår primære oppgave er å drive en lokal bank som gjør Helgeland til et bedre sted å bo på gjennom blant annet sponsing og gaver fra vårt gavefond og stiftelse. Det skal vi fortsette med. Også etter vi har solgt våre aksjer i Helgeland Invest. Og etter vi er blitt SpareBank 1 Helgeland. Vi skal ha samme verdier, mer drivkraft.

Hanne Nordgaard
Administrerende direktør i Helgeland Sparebank

Vis kommentarfelt

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.