Tone Jakobsen og Monica Paulsen i Kunnskapsparken Helgeland

Samspill for et sterkere Helgeland

Da korona-viruset rammet regionen, ble det ekstra tydelig at Helgeland trenger kunnskapsmiljøer som Kunnskapsparken for å støtte og utvikle næringslivet og kompetansen som finnes der.

Helgeland Sparebank lanserer i år et nytt kunnskapsstipend på Drivkraftkonferansen.

– Vi må styrke utdanningstilbudene lokalt og samarbeide om rekruttering til Helgeland, sier fungerende daglig leder Monica Paulsen og prosjektleder Tone Jakobsen hos Kunnskapsparken Helgeland (KPH).

– Vi har alltid hatt innholdsrike dager, men de siste ukene har det gått ekstra fort i svingene.

Et felles mål

Dette sammenfaller helt med visjonen til Helgeland Sparebank som jobber hardt for å bli en drivkraft for samarbeid, kunnskap og vekst. Dette da gjennom tiltakene Drivkraftkonferansen, Drivkraftmagasinet, Drivkraftprisen og Kompetansestipendet.

KPH har da også hatt en rekke samarbeidsprosjekter hvor banken har bidratt med støtte for å skape aktivitet og utvikle kompetansemiljøene i regionen.

DRIVKRAFT FOR KOMPETANSE: Lokalbanken har vært en drivkraft for oppbyggingen av Kunnskapsparken Helgeland og utallige prosjekter i deres regi.

I år lansere også Helgeland Sparebank Kompetansestipendet. Stipendet er på 30.000 kroner, og skal gå til en ansatt i en bedrift som bevisst har satset på ekstra utdanning, forskning eller andre former for å skaffe seg ytterligere kompetanse.

Målet er å få flest mulig bedrifter til å innse verdien av intern utvikling og kontinuerlig påfyll av ny kunnskap hos de ansatte.

Helhetlig satsing

KPH ble etablert i 2004. I 2016 fusjonerte de med Inkubator Helgeland for å oppnå en forsterket og helhetlig satsing på fremtidens Helgeland.

KPH er en del av SIVAs landsdekkende nettverk av innovasjonsselskap, og en del av Nordland fylkeskommunes innovasjonssystem og regionale verktøy for innovasjon og utvikling.

Målet er å være en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst på Helgeland ved å jobbe i tett dialog med næringslivet i regionen.

Havbruk
MARIN SATSING: Havbruk står for en stor del av verdiskapingen på Helgeland og her jobbes det stadig mer mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Et meget aktivt år

2019 ble et meget aktivt år hvor KPH har bistått med å utløse totalt 177 millioner kroner til utvikling og innovasjon på Helgeland. Av dette var 149 millioner kroner direkte til bedrifter og 28 millioner kroner til fellesprosjekter organisert av KPH.

KPH leder etableringen av Vitensenter Nordland, et nytt lærings- og opplevelsessenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, som i 2019 fikk nasjonal status. I fjor ble også finansiering av drift og investeringer avklart, med støtte fra stat, kommune, fylkeskommune og næringsliv.

– Vitensenteret vil bidra til styrket kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og på sikt bidra til økt verdiskaping, sier Tone Jakobsen.

Viktig industriklynge

En annen storsatsing er industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT) med Arena-status, der 60 industribedrifter, leverandører og kunnskapsaktører deltar.

 – ACT har ambisjoner om å være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge. Og dette har jo blitt ekstra aktuelt etter at Norge ble rammet av korona-viruset, understreker Monica Paulsen.

Industri
INDUSTRI-REGION: Industrien har alltid spilt en sentral rolle på Helgeland og vil være én av flere avgjørende faktorer for ytterligere vekst i regionen.

KPH har alltid hatt en operativ organisering, det vil si at de legger stor vekt på å kunne reagere raskt. Et godt eksempel på dette er et samarbeid med Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg.

– Her har vi fått opp et helt unikt studieløp innen automasjon i industrien og det har vært en veldig stor etterspørsel etter dette tilbudet, sier Paulsen.

Kompetanse-megler

Dette tiltaket viser med all tydelighet hvordan KPH han fungere som en hub, en kompetanse-megler som kobler ulike elementer sammen.

I en tid hvor reiselivsnæringen møter store utfordringer og nordmenn blir den primære kundegruppen, har KPH hatt stor suksess med gratis kurs og webinarer. Reis Nord er et samarbeid mellom KPH, Kunnskapsparken Bodø, Egga Utvikling og reiselivsklyngene Arctic 365 og Innovative Opplevelser 2.0.

– Det handler om at aktørene kan få økt synlighet ved å bli bedre på digital markedsføring og innholdsproduksjon for sosiale medier, sier Paulsen.

GODE KOMMUNIKASJONER: Ytterligere vekst på Helgeland er også avhengig av en sterk infrastruktur i form av gode kommunikasjoner.

Spiller hverandre gode

Den store styrken til KPH er ansatte med høy og variert kompetanse innen ulike næringen, bransjer og fagområder.

– Du kan godt si at vi har hentet litt inspirasjon fra Nils Arne Eggen og Rosenborg. Vi skal spille hverandre gode og jobber kontinuerlig med å skaffe oss komplementær kunnskap, sier Jakobsen.

– Vi skal ha kompetanse, nettverk og kapasitet til å være konkurransedyktige både regionalt og nasjonalt. Da kan vi realisere prosjekter som bidrar til å styrke regionen understreker Paulsen.

Et Norge i miniatyr

Helgeland består av 80.000 innbyggere fordelt på 18 kommuner. Regionen er et Norge i miniatyr med havbruk, fiske, landbruk, prosessindustri, innovative databedrifter, handel, reiseliv og tunge, offentlige aktører som blant annet Brønnøysundregistrene og Nasjonalbiblioteket.

Det betyr igjen at tilgangen på arbeidskraft og kloke hoder er kritisk. En pågående digital revolusjon, som har blitt ekstra fremskyndet på grunn av korona-viruset, påvirker alle deler av samfunnet.

Monica Paulsen og Tone Jakobsen i Kunnskapsparken Helgeland
EN NY, DIGITAL HVERDAG: – Den nye situasjonen i Norge har tvunget frem en omfattende bruk av digital kommunikasjon og dette er for så vidt noe som vi vil ha nytte av også i fremtiden, sier fungerende leder Monica Paulsen (t.v.) og Tone Jakobsen hos Kunnskapsparken Helgeland.

Enda mer attraktiv

– Da er det helt avgjørende at vi gjør regionen mer attraktiv. Vi må styrke utdanningstilbudene lokalt og samarbeide om rekruttering til Helgeland, sier Jakobsen og Paulsen.

Som en direkte konsekvens av dette har KPH dratt i gang prosjektet ”Heile Helgeland”, med en nettportal som skal vise hvilke enorme muligheter som finner i regionen.

Vil utgjøre en forskjell

KPH bistår alt fra gründere i en oppstartfase til utvikling av etablerte selskaper.

Med et sterkt industrielt eierskap og solid forankring i nærings- og samfunnslivet er Kunnskapsparken Helgeland godt posisjonert for å bidra til å utgjøre en forskjell.

Vis kommentarfelt

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.