jan Erik Fåne, Finans Norge

Viktig satsing i en brytningstid for bank-Norge

Jan Erik Fåne i Finans Norge synes det er et spennende grep som er gjort på Helgeland mellom Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank

Det legges stadig nye steiner i båten der sparebankene får større bør å bære med nye EU-krav og reguleringer. Finans Norge ser at den bankstrukturen vi har i dag har en viktig verdi, fordi det er et speilbilde på den næringsstrukturen vi har. Derfor er finansnæringens hovedorganisasjon svært positiv til et sterkere samarbeidet mellom to nordnorske bankaktører, der egenart, eierskap og lokal tilstedeværelse opprettholdes.

– Ingen har så mangfoldig bankstruktur som Norge. Vi tror det er en styrke for Norge at vi har et mangfold av banker som speiler norsk næringsliv. Å sikre gode allianser, slik de har gjort på Helgeland, kan være et viktig grep for å møte de krav og utfordringer som venter framover, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge, Jan Erik Fåne.

Finansiere arbeidsplasser

Fåne ser at den internasjonale konkurransen øker i banksektoren, og framhever lokalbankenes tilstedeværelse og nærhet til beslutninger som et konkurransefortrinn for både private og bedriftskunder. Spesielt bedriftskunder er viktig for den verdiskapingen Norge må ha framover. Finans Norge poengterer at Norge består av mange små – og mellomstore bedrifter, og det er banknæringen som finansierer disse, og i aller størst grad sparebankene. Det er en stor omstilling som skjer i Norge gjennom at landet trenger 25 000 nye arbeidsplasser i nye næringer. Hittil har vi tapt arbeidsplasser innen industri og fått nye i offentlig sektor.

– Helgeland Sparebank har jo det fine slagordet drivkraft for vekst. De lokale sparebankene i Norge må nettopp være en drivkraft for å skape arbeidsplasser som gir verdiskaping, før han legger til:

– samtidig som vi tar vare på klima.

Muligheter

Finans Norge viser til at utfordringene bank-Norge står overfor er store. Det gjelder digitalisering, compliance, PSD2-direktiv fra EU, finansskatten som innebærer økt arbeidsgiveravgift, samt at det blir satt krav om ekstra buffer for kjernekapitalinndekning. Det er kort sagt en rivende teknologisk utvikling med mange nye reguleringer som legger ekstra press på bankene. Alt dette er utfordrende for de mange små – og mellomstore bankene. Derfor er det naturlig at man samarbeider om å løse oppgaver, slik som SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank har gjort. Men utviklingen, spesielt innen digitalisering gir også store muligheter.

– Det er ingen tvil om at digitaliseringen gir mest av alt store effektiviseringsmuligheter som sparer samfunnet for enorme summer. Samtykkebasert lånesøknad er et eksempel på effektivisering innen banknæringen som gir enorme besparelser for kundene, bankene og samfunnet. I dette perspektivet er det også lett å se at samarbeid bankene imellom, slik Sparebank1 Alliansen gjør, også vil være besparende og gi et bedre tilbud til kundene i den nye SpareBank 1 Helgeland, avslutter direktør kommunikasjon og samfunn i Finans Norge, Jan Erik Fåne.

Helgeland Sparebank blir Sparebank 1 Helgeland i 2021. Trykk her for å lese mer om bank-samarbeidet på Helgeland.
Vis kommentarfelt

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.